yrkesutbildningarskolanpåbyggnadsutbildningarom skolantack
SKOLAN ETABLERAD SEDAN 1987

Skolan etablerad sedan 1987.

Namnet YSPO´T betyder ytor som skär problem-
områden triangulärt.

YSPO´T-skolan har inriktat sina utbildningar till
Komplementärmedicinska ämnesområden med
Reflexologi som det viktigaste utbildningsämnet.
Skolan är förbundsansluten till SKR -svenska
kroppsterapeuters riksförbund.

För ytterligare information om utbildningarna eller övriga frågor välkommen att kontakta:

YSPO´T-skolan
Katherine Jersler
Bäckavägen 9B, 241 30 ESLÖV
Telefon: 0413 - 187 56
yspotskolan@comhem.se